Pocztówka z serii "Współcześni Pisarze Polscy" wydana w 1933 roku w  Warszawie przez Wydawnictwo Komietetu Głównego Tygodnia Książki Polskiej.