Portret rysowany kredką z 1937 roku.  Reprodukcja z pracy Alicji i Zbigniewa Onisków oraz Tadeusz Zycha "Marian Ruzumski : 1889 -1945", wydanej w Tarnobrzegu w 2000 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Tarnobrzeska Bibliteka Cyfrowa (http://tbc.tarnobrzeg.pl/dlibra/doccontent?id=2880.)