Portret opublikowany w książce Józefa Straszewicza "Émilie Plater : sa vie et sa mort", wydanej w Paryżu w 1835 roku.