Rycina XIX-wieczna opublikowana w książce Augusta Sokołowskiego "Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane" t.2 cz. 2, 1904 r.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.