Rycina z książki wydanej w 1929 roku w Warszawie przez Dom Książki Polskiej.