Drzeworyt według wzroru Juliusza Kossaka i Wojciecha Kossaka, opublikowany w 1874 roku w  "Tygodniku ilustrowanym", nr 338 s. 385.