Obraz z lat 80-tych XVI wwieku, odnowiony w XVIII wieku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.