Tytułowa strona druku wydanego w Krakowie w 1613 roku.