Obraz olejny z Muzeum Diecezjalnego w  Płocku.  Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.