Ilustracja z publikacji wydanej w 1811 roku w Paryżu przez Impr. de Cordier.