Dzieło Stanisława Karnkowskiego opublikowane  w Krakowie w 1602 roku w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka.