Fotografia z publikacji Z. Chrząstowskiego "Legenda murmańska", Kraków [b.r.w.], s. 23.