Eugeniusz Romer "Mapa województwa poznańskiego: podziałka 1:1 000 000 ; Gopło: podziałka 1:100 000"