Poświęcenie fabryki przez ks. biskupa dr. Włodzimierza Jasińskiego.