Fotografia opublikowana w 1903 roku w dodatku „Życie i Sztuka” do pisma  „Kraj”,  nr 40, s. 6.