Obraz nieznanego malarza z XVIII wieku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (autor zdjęcia: Mathiasrex Maciej Szczepańczyk).