Fotografia opublikowana w 1933 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 2, s. 23.