Fotografia wykonana przez zakład fotograficzny St. Markiewicza w latach 1930-1935.