Rycina ze zbiorów willanowskich, opublikowana w pracy J. Łoskiego "Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki", wydanej w Warszawie w 1883 roku.