Pocztówka z 1933 roku opublikowana przez Wydawnictwo Komitetu Głównego Tygodnia Książki Polskiej. Udostępniona przez WBP Lublin (http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=23713).