Uczestnicy festiwalu. Stoją od lewej: sekretarz poselstwa RP w Czechosłowacji Leon Kappens, kompozytor Ludomir Różycki, sekretarz festiwalu Wiktor Gawrecki, dyrygent i kompozytor Grzegorz Fitelberg, attache prasowy Poselstwa RP w Czechosłowacji Wacław Czosnowski, skrzypek Bronisław Huberman, pianista i kompozytor Karol Szymanowski, pianista i kompozytor Czesław Marek, śpiewak Bronisław Romaniszyn, sekretarz poselstwa RP w Czechosłowacji Witold Korsak. Siedzą od lewej: organizatorka festiwalu i popularyzytorka muzyki polskiej Melania Grafczyńska, Grabianowska, śpiewaczka Stanisława Szymanowska-Korwin, radca legacyjny Poselstwa RP w Czechosłowacji Jan Karszo-Siedlewski, skrzypaczka Irena Dubiska, skrzypaczka Klara Markowa, śpiewaczka Natalia Grafczyńska-Chojnowska.