Na zdjęciu widoczni są m.in. członkowie jury konkurosowego: przewodniczący Czesław Petelski, Mariusz Dmochowski, Janusz Morgenstern (czwarty z prawej), Mikołaj Sprudin (pierwszy z prawej), Marina Niecikowska (druga z lewej). 

Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.