Na zdjęciu widoczni są: kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz, reżyser Julian Dziedzina, reżyser Tomasz Zygadło i aktor Zbigniew Buczkowski. 

Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.