Dzieło z Kościóła śś. Michała Archanioła i Stanisława Biskupa oo. Paulinów "na Skałce" w Krakowie.  Fotografia wykonana w styczniu 1928 roku.