Fotografia opublikowana w 1897 roku w  „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 38, s. 753.