Kazimierz Junosza-Stępowski jako Płaza-Spławski w jednej ze scen filmu.