Eugeniusz Bodo jako szejk Abdullach i Nora Ney jako Dżemila, jego żona w jednej ze scen filmu.