Aleksander Żabczyński jako adwokat Farr w jednej ze scen filmu.