Józef Węgrzyn jako Walerian Łukasiński w jednej ze scen filmu.