Na pierwszym planie Aleksander Żabczyński i Loda Halama.