Pola Negri jako królowa Serbii Draga w jednej ze scen filmu.