Pola Negri jako królowa Serbii Draga i Harry Byron Warner jako pułkownik Stradimirowicz w jednej ze scen filmu.