Maria Malicka, Adam Brodzisz i Bogusław Samborski (stoi) w jednej ze scen filmu.