Jerzy Pichelski jako Jerzy, syn Skalskiego i Hanka Ordonówna jako Rita Holm, śpiewaczka i agentka wywiadu w jednej ze scen filmu.