Kazimierz Junosza-Stępowski jako Fryderyk von Arffberg w jednej ze scen filmu.  Zdjęcie zrobione w Wilnie.