Zula Pogorzelska jako tancerka Zizi (w śodku w 1. rzędzie), Stefania Górska jako tancerka Mela (z prawej w 1. rzędzie) i nierozpoznane aktorki w jednej ze scen filmu.