Grafika wydana w Warszawie w 1889 roku.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.