Strona tytułowa dzieła wydanego w 1691 roku w Krakowie.