Fotografia opublikowana w: M. Orlicz, Polski teatr współczesny. Próba syntezy, Warszawa 1935, s. 197.