Rycina opublikowana w książce  Antoniego Oleszczyńskiego "Wspomnienia : o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach : opisy i wizerunki", wydanej w 1843 roku w Paryżu w Drukarni i Litografii Maulde i Renou (tablica między stronami  40 i 41). 

Według wyjaśnień autora jest to przedstawienie mąk piekielnych króla Bolesława po zabójstwie biskupa Stanisława. Nad obrazkiem umieszczono fragment modlitwy do świętego Stanisława.