Ilustracja z książki Władysława Ludwika Anczyca "Przygody prawdziwe żeglarzy i podrożnikow pośród dzikich ludów kuli ziemskiej", wydanej w 1910 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa (tablica między stronami 288 i 289).