Sadzenie drzewek obok Instytutu Radowego. Prezydent RP Ignacy Mościcki z łopatą podczas sadzenia drzewka. Widoczni także: (od prawej w pierwszym rzędzie) ambasador Francji Jules Laroche, minister Józef Beck, płk Jan Głogowski, Maria Skłodowska-Curie, premier Aleksander Prystor.

Autor fotografii: Jan Binek.