Fotografia Legionistów z I Brygady. Klemensiewicz (z prawej), podporucznik I Brygady Legionów, Kazimierz Sosnkowski (z lewej).