Obraz znajdował się w kościele podominikańskim w Płocku.

Odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym z roku 1906 lub wcześniejsza.