Widoczni od lewej: Pp. Kattelbach, wachmistrz Pollok, konsul Leon Malhomme.

Fotografia opublikowana w 1932 roku w "Kronice działalności dyplomatycznej Leona Malhomme z lat 1919-1938", t. 7, s. 128, udostępniona przez Śląską Bibliotekę Cyfrową.