Erazm Majewski - archeolog, socjolog, przyrodnik, ekonomista, profesor, założyciel Muzeum Archeologicznego Warszawskiego Towarzystwa Naukowego.