Zdjęcie obrazu stafana Norblina wykonane w 1930 roku.