Fragment drzeworytu z 1875 roku wykonanego w drzeworytni "Kłosów"  według rysunku Adolfa Kozarskiego  sporządzonego na podstawie fotografii Konrada Brandla z 1873 roku.