Fragment drzeworytu wykonanego w 1875 roku w drzeworytni "Kłosów",  według rysunku Adolfa Kozarskiego sporządzonego na podstawie fotografii Konrada Brandla.