Dysputa Mikołaja Kopernika (Leopold Pobóg-Kielanowski, z lewej) z kardynałem Illerdą (Antoni Augustynek, z prawej).